Historia zakładu Historia zakładu

 

Do 30 maja 1993 roku na terenie Dolnego Śląska w strukturach Lasów Państwowych istniały dwa Ośrodki Transportu Leśnego: OTL we Wrocławiu, OTL w Jeleniej Górze. Zakłady te, ze względu na ich trudną sytuację ekonomiczną musiały ulec likwidacji lub przekształceniu. W skład Ośrodka Transportu Leśnego we Wrocławiu wchodziły:

 • Biuro administracji OTL we Wrocławiu, ul. Grunwaldzka 90
 • TOR Boguszów Gorce
 • TOR Bystrzyca Kłodzka
 • TOR Milicz
 • TOR Wrocław

W oparciu o Zarządzenie Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych nr 26 z dnia 28 maja 1993 roku z dniem 01 czerwca 1993 roku powołano Zakład Usług Leśnych we Wrocławiu, w skład którego weszły:

 • TOR we Wrocławiu
 • TOR w Miliczu.

Siedzibą firmy stały się pomieszczenia we Wrocławiu przy ul. Czajkowskiego 11-13 posadowione na nieruchomości o powierzchni 2,5 ha.

Kadrę kierowniczą od dnia 01.06.1993 roku stanowili:

 1. Justyna Bizunowicz – p.o. kierownika ZUL w okresie 01.06.1993 – 30.04.1994
 2. Włodzimierz Zieliński – dyrektor ZUL w okresie 01.05.1994 – 19.09.2007
 3. Jan Musiałek – p.o. dyrektora ZUL w okresie 20.09.2007 – 27.07.2008
 4. Hieronim Ratajewski – dyrektor ZUL w okresie 28.07.2008 – 28.03.2019
 5. Błażej Kościucha - dyrektor ZUL od dnia 29.03.2019 – do chwili obecnej

Głównymi księgowymi ZUL Wrocław byli:

 1. Aleksander Korotko – w okresie 01.06.1993 – 30.04.1994
 2. Ryszard Zajączkowski – w okresie 01.05.1994 – 31.12.1997
 3. Maria Klimas – w okresie 01.05.1998 – 31.03.2000
 4. Irena Lustigman – w okresie 01.04.2000 - 31.08.2019
 5. Katarzyna Gizowska – od dnia 05.09.2019 - do chwili obecnej