Budowa dróg leśnych

Zakład Usług Leśnych świadczy usługi budowy dróg leśnych z wykorzystaniem nowych rozwiązań technologicznych oraz specjalistycznego sprzętu.

Budowa urządzeń inżynieryjnych

Budowa urządzeń inżynieryjnych

Pozyskanie drewna

ZUL we Wrocławiu świadczy usługi w zakresie renowacji dróg o nawierzchniach ulepszonych i nieulepszonych

Usługi transportowe

ZUL we Wrocławiu świadczy usługi transportowe specjalistyczne w zakresie wywozu i przewozu drewna, przewóz ładunków wielkotonażowych i gabarytowych oraz transport materiałów