Wydawca treści Wydawca treści

renowacja dróg

ZUL we Wrocławiu świadczy usługi w zakresie renowacji dróg o nawierzchniach ulepszonych i nieulepszonych

 

  • Wykonanie remontu nawierzchni nieulepszonej polegające na wykonaniu recyklingu istniejącej zdegradowanej nawierzchni „recyklerem” samojezdnym na głębokość do 20 cm, ułożenie – wyprofilowanie nawierzchni drogi równiarką samojezdną, zagęszczenie nawierzchni walcem drogowym samojezdnym,

  • Wykonanie remontu nawierzchni nieulepszonej tłuczniowej lub ulepszonej bitumicznej polegające na wykonaniu recyklingu istniejącej  zdegradowanej nawierzchni „recyklerem” samojezdnym na głębokość do 20 cm, ułożenie – wyprofilowanie nawierzchni drogi równiarką samojezdną, zagęszczenie nawierzchni walcem drogowym samojezdnym, powierzchniowe zamknięcie nawierzchni drogi grysem frakcji 2-5 mm związanym emulsją wolno rozpadową,

  • Stabilizacja gruntów według przedstawionej – projektowanej przez inwestora receptury ,

Dzięki bogatemu parkowi maszynowemu i wieloletniemu doświadczeniu, oferowane usługi wykonywane są kompleksowo i umożliwiają prace w systemie zaprojektuj - wykonaj. Gwarantujemy wysoką jakość wykonywanych robót w rozsądnych cenach. Roboty mogą być finansowane środkami własnymi inwestora lub dotacjami (sposób finansowania dowolny).